Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej

Byadmin

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej

Pomoc społeczna jest instytucją, która zapewnia wsparcie osobom i rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych; w sytuacjach, których rodzina nie zna już sposobu na przezwyciężenie problemów, dlatego instytucja ta pomaga takim osobom wykorzystując własne uprawnienia i możliwości. Instytucja ta współpracuje z wieloma organizacjami społecznymi jak i pozarządowymi czy Kościołem. Fundamentalnym zadaniem takiej instytucji jest zapewnienie najważniejszych potrzeb rodzinie, tj. bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież), opiekuńcze (pielęgnacja, udzielanie pomocy w kwestiach osobistych) i wspomagające (psychoedukacja, nawiązanie nowych znajomości). Oprócz w/w zadania pomocy społecznej, ważną rolę odgrywa również zapewnienie godnego życia w odpowiednich warunkach jak również przeciwdziałanie rodzącym się trudnym sytuacjom życiowym. Taką pomoc mogą otrzymać osoby w wyniku ciężkiej choroby, do której należy zaliczyć: chorobę Parkinsona, chorobę Alzheimera, padaczkę. Aby prawidłowo były realizowane zadania pomocy społecznej, nadzór sprawują jednostki samorządu terytorialnego oraz organy administracji rządowej.

butterfly-1127666__340Kto może się starać o świadczenia? – Świadczenia takie przysługują osobom samotnym, których dochód nie przekracza 542,00zł; członkowi rodziny, którego dochód nie może wynosić powyżej 456,00zł; rodzinie, której dochód nie przekracza kwoty, która jest iloczynem liczby członków rodziny jak i kwoty przypadającej na jedną osobę, czyli 456,00zł.

O jakie świadczenia mogą się starać osoby chore? – Pierwszym elementem jest zasiłek okresowy bądź celowy. Zasiłek okresowy przysługuje osobie z długotrwałą chorobą, niepełnosprawnością, bezrobociem czy możliwością nabycia uprawnień do świadczeń z innych struktur zabezpieczenia społecznego. Kwota takiego zasiłku nie może być niższa niż 20,00zł na miesiąc. Biorąc pod uwagę osoby samotnie zamieszkałe bądź rodzinę, kwota ta stanowi 50% różnicy pomiędzy kryterium dochodowym a dochodem osoby samotnej/rodziny. Z kolei zasiłek celowy przyznawany jest na potrzeby bytowe oraz na pokrycie całości bądź części kosztów związanych z leczeniem, lekami, żywnością, odzieżą itp. Kwota takiego zasiłku zależy od kwestii finansowych danego ośrodka pomocy społecznej. O taki zasiłek mogą starać się osoby samotnie gospodarujące, których dochód nie przekracza 542,00zł; rodzina z niższym dochodem niż 456,00zł; osoby bezdomne, osoby bądź rodzina, która doświadczyła klęski żywiołowej bądź zdarzenia losowego. W szczególnych przypadkach osoby, których dochód przekracza kryterium dochodowe, mogą starać się o specjalny zasiłek celowy, który ma dwie składowe: albo będzie podlegał zwrotowi całości bądź części kwoty zasiłku albo nie będzie podlegał zwrotowi, gdy nie będzie przekraczać dochodu.

W jakich sytuacjach można umieścić osobę w Domu Pomocy Społecznej? – W sytuacji, gdy osoba wymaga całodobowej opieki w wyniku wieku podeszłego, choroby, niepełnosprawności, braku samodzielności w codziennym funkcjonowaniu bądź rodzina pacjenta/pacjentki nie jest w stanie zapewnić dogodnych usług opiekuńczych. Umieszczenie osoby wymaga potwierdzenia odpowiednią dokumentację ZUS oraz przeprowadzenie wywiadu środowiskowego. Osobę chorą należy umieścić w najbliższym ośrodku pomocy społecznej. Termin oczekiwania to ponad 3 miesiące. Jednakże termin ten może być krótszy, gdy osoba starająca się o miejsce w DPS podpisze wniosek o umieszczenie ją w ośrodku, który jest najbliżej lokalizacji miejsca zamieszkania rodziny.

Rodzaje domów pomocy społecznej:

  • publiczne -> prowadzone przez samorządy terytorialne;
  • prywatne -> prowadzone przez osoby fizyczne jako działalność gospodarcza;
  • społeczne -> prowadzone przez instytucje społeczne tj. fundacje, stowarzyszenia, kościoły.

banner-1090835__340Jakie dokumenty są potrzebne do umieszczenia osoby w DPS? – Najważniejszym elementem jest złożenie wniosku do ośrodka ze względu na obszar zamieszkania osoby rozważającej decyzję o umieszczeniu w domu pomocy społecznej. Taki wniosek może złożyć osoba zainteresowana oraz rodzina zainteresowanej jak również Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie czy ustanowiony opiekun. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia lekarskie, zaświadczenie dot. wysokości emerytury/renty, zgodę na ponoszenie wszelkich opłat oraz decyzję dot. przyznania zasiłku stałego osobie zainteresowanej. Gdy taka dokumentacja dotrze do ośrodka, pracownik musi przeprowadzić wywiad środowiskowy, mający na celu sprawdzenie zawartych informacji oraz sytuacji rodzinnej i osobistej osoby zainteresowanej. Po zapoznaniu się z wszelką dokumentacją, ośrodek podejmuje decyzję o skierowaniu osoby zainteresowanej do ośrodka pomocy społecznej. Zgromadzona dokumentacja dostarczana jest do PCPR, gdyż to ona wydaje ostateczną decyzje o umieszczeniu osoby w ośrodku.

Istnieją również dzienne domy pomocy społecznej, które działają na zasadzie, iż osoba chora za dnia przebywa w ośrodku, a noce spędza w swoim domu. Taka osoba przebywająca w ośrodku otrzymuje posiłki, opiekę pielęgniarską. Ważne, aby osoba chora miała kontakt z personelem oraz potrafiła wykonać w sposób samodzielny niektóre rzeczy, np. spożycie posiłku.

Czy możliwe jest umieszczenie osoby w ośrodku bez jej zgody? – Możliwe jest, jeśli istnieje taka konieczność. Osoba ubezwłasnowolniona, która nie jest w stanie podejmować racjonalnych decyzji, decyzji dotyczących własnej osoby, może zostać umieszczona bez jej zgody w ośrodku. Jednakże zgodę taką wydaje sąd opiekuńczy. Wniosek taki może złożyć kurator bądź opiekun osoby ubezwłasnowolnionej, jednakże to wszystko zależy od rodzaju ubezwłasnowolnienia. W przypadku ubezwłasnowolnienia całkowitego bądź częściowego zgodę taką wyrażają wspomniane wcześniej osoby.  Innym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do sądu o umieszczenie osoby chorej w ośrodku pomocy społecznej przez dyrektora ośrodka bądź dyrektora szpitala psychiatrycznego. Jednakże najpierw ma miejsce zbadanie sytuacji rodzinnej i zdrowotnej osoby chorej.

Umieszczenie bliskiej osoby w ośrodku pomocy społecznej jest trudną decyzja dla rodziny. Dlatego zanim podejmiemy taką decyzję, powinniśmy przeanalizować wszystkie aspekty takiej sytuacji, tj. analiza potrzeb chorego, analiza stadium choroby, analiza gwarantowanej opieki ze strony ośrodka. Należy również brać pod uwagę fakt, iż ośrodki takie nie są dostępne od ręki. Sama procedura wydania decyzji trwa kilka miesięcy. Inaczej przedstawia się sytuacja w prywatnych domach pomocy społecznej, gdzie chorego można umieścić natychmiast, jeżeli są tylko wolne miejsca. Ośrodki pomocy społecznej powinny zapewniać odpowiedni poziom standardów opiekuńczych, higienicznych i sanitarnych. Jednakże najważniejszym zagadnieniem jest kwestia bezpieczeństwa. Należy również pamiętać, że do ośrodka trafiają osoby z różnymi chorobami (Parkinson, Alzheimer, padaczka), dlatego przede wszystkim takie osoby należy mieć na uwadze.

About the author

admin administrator

22 komentarze

viagra without a doctor prescriptionPosted on3:34 am - Kwi 5, 2020

Trackback

Interesting post

viagra 100mgPosted on9:18 pm - Kwi 6, 2020

Thank you

Good blog. Interesting post.

chloroquine phosphatePosted on2:49 pm - Kwi 8, 2020

Many thanks

Interesting blog, good post.

best cialis sitePosted on3:34 am - Kwi 12, 2020

Thank you.

Youseful blog. Good post.

doctor7online.comPosted on3:54 am - Kwi 14, 2020

doctor7online.com

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

buy albuterolPosted on1:17 am - Kwi 17, 2020

buy albuterol

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

viagra usaPosted on9:29 pm - Kwi 20, 2020

viagra usa

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

rx ciprofloxacin hclPosted on2:09 am - Kwi 23, 2020

rx ciprofloxacin hcl

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

viagra in actionPosted on10:40 pm - Kwi 25, 2020

viagra in action

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

buy chloroquinePosted on3:57 am - Maj 6, 2020

buy chloroquine

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

walmart tylenol 500 mgPosted on12:39 pm - Maj 9, 2020

walmart tylenol 500 mg

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

chloroquine over the counterPosted on5:53 am - Maj 10, 2020

chloroquine over the counter

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

cialis genericPosted on5:50 pm - Maj 25, 2020

cialis generic

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

hydroxychloroquine cancerPosted on9:57 am - Cze 3, 2020

hydroxychloroquine cancer

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

viagra vs cialisPosted on8:42 pm - Cze 29, 2020

viagra vs cialis

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

can you buy viagra onlinePosted on12:19 am - Cze 30, 2020

can you buy viagra online

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

cialis order onlinePosted on4:54 am - Lip 2, 2020

cialis order online

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

best time to take viagra 50mgPosted on10:47 pm - Lip 9, 2020

best time to take viagra 50mg

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

careprost better to buyPosted on10:09 pm - Lip 14, 2020

careprost better to buy

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

cheap cialisPosted on4:42 am - Lip 15, 2020

cheap cialis

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

cheap geneirc viagraPosted on2:21 pm - Sie 2, 2020

cheap geneirc viagra

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

buy hydroxychloroquine onlinePosted on10:48 am - Sie 10, 2020

buy hydroxychloroquine online

Pomoc społeczna a Dom Pomocy Społecznej — Psycholog Zawiercie

Comments are closed.