Monthly Archive 21 października, 2017

Byadmin

Czy mediator uratuje rodzinę?

W każdej rodzinie zdarzają się kryzysy które w swojej najgłębszej formie, doprowadzić nawet do rozpadu rodziny. Jeżeli wszelkie podejmowane próby wyjścia z kryzysu nie przynoszą rezultatów, wówczas warto rozważyć opcję skorzystania z pomocy mediatora rodzinnego. Mediacja pomaga w nauczeniu się prowadzeniu dialogu, uczy wzajemnego szacunku, respektowania praw i potrzeb drugiej osoby. Innymi słowy, to świetna lekcja kompromisu. W poniższym artykule, przybliżamy postać mediatora rodzinnego.

1. Co to jest mediacja rodzinna?

Jest to metoda rozwiązywania konfliktów w rodzinie, całkowicie dobrowolna i poufna. Jej głównym celem jest wypracowanie kompromisu, pomiędzy zwaśnionymi stronami. W psychologii jest to bardzo powszechna metoda rozwiązywania sporów jednak w Polsce rozwija się od niedawna, kiedy to wprowadzono odpowiednie przepisy w Kodeksie Cywilnym i Karnym ponieważ do tej pory, mediacje prowadzone były tylko przez sądy.  Z pomocy mediatora korzystają Ci, którym na złagodzeniu, rozwiązaniu problemu i uratowaniu relacji z drugą stroną. 

2. Jakiego rodzaju spory pomaga rozwiązać mediator?

Z pomocy mediatora mogą skorzystać pary oraz małżeństwa, które chcą ustalić kwestie alimentacyjne, opiekę nad dzieckiem lub sprawy majątkowe. Dzięki takiej mediacji, strony zaoszczędzą sobie nerwów, kłótni i długotrwałych batalii sądowych mających na celu uregulowanie łączących ich spraw. Jeśli dodatkowo w grę wchodzą dzieci, wówczas rozmowa z mediatorem pomoże zaoszczędzić dzieciom przykrych widoków kłócących się, krzyczących na siebie rodziców. Do mediatora rodzinnego mogą zgłosić się pary które chcą uniknąć rozstania, naprawić relacje i uratować związek.

Do zadań mediatora należy także pomoc w usunięciu trudności jakie często pojawiają się w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Na tym polu przychodzi mierzyć się z takimi problemami jak dorastające i buntujące się dzieci czy w przypadku tzw. patchworkowej rodziny kwestie ze znalezieniem wspólnego języka z innymi członkami rodziny czy problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości.

Mediator pomaga również w usuwaniu nieporozumień w rodzinie w zakresie spraw majątkowych, dziedziczenia, spadku, spory związane z ustaleniem opieki nad starszymi członkami rodziny czy chorymi rodzicami.

3. Czy mediator rodzinny jest skuteczny?

Nie będzie to może odkrywcze stwierdzenie lecz aby mediacja była skuteczna, trzeba naprawdę chcieć z niej skorzystać, czuć że jest to konieczne a gdy już do niej dojdzie, trzeba w niej aktywnie uczestniczyć. Trzeba też wiedzieć, że aby mediacja była udana, nie można twardo obstawać przy swoim stanowisku i swoich racjach. Trzeba otworzyć się na drugą osobę, na to co ma do powiedzenia, jakie zdanie w danym temacie i wysłuchać jaki ma pomysł na załagodzenie sytuacji. Mediator w tym wszystkim pomoże znaleźć punkt, w którym strony mogą się spotkać. 

Co jest najważniejszą zaletą mediacji to, że nie ma tu strony przegranej. Znalezione podczas sesji z mediatorem rozwiązanie, musi być satysfakcjonujące dla obu stron. 

Zatem podsumowując, mediacja nie tylko pomaga w rozwiązaniu sporu czy konfliktu ale daje rozwiązanie na przyszłość. Pokazuje drogę którą należy iść, daje wskazówki jak radzić sobie z problemami, jak ze sobą rozmawiać i nauczyć się iść na kompromis. Dzięki mediacji można nauczyć się głośno mówić o problemach, zmartwieniach, obawach, o tym co nas boli czy przeraża. Jeżeli do tej pory baliśmy się mówić o swoich uczuciach czy wyrazić własne zdanie, to mediacja jest idealnym momentem na to aby się otworzyć.

Sam mediator jest osobą bezstronną i neutralną. Nikogo nie ocenia, nikogo nie krytykuje, nie podsuwa gotowych rozwiązań, nie rozstrzyga. Pomaga za to w komunikacji, w odkrywaniu problemów, sprawdza realność propozycji, odpowiednio kieruje negocjacjami. Sam proces mediacyjny jest elastyczny a terapia w zależności od skali problemu, składa się z kilku spotkań.