Category Archive Poradnia

Byadmin

Czy dorosły z zespołem Aspergera ma szansę na szczęśliwe życie?

Zespół Aspergera to nie choroba lecz zaburzenie które w znacznym stopniu, utrudnia nawiązanie relacji międzyludzkich. Dotyka zarówno dzieci jak i dorosłych. W przypadku dorosłych którzy nie wiedzą że cierpią na ten rodzaj zaburzenia, wspólne życie i budowanie przyszłości może być bardzo trudne. Jednak, nie niemożliwe. Czy jest możliwe życie z taką osobą? Na to pytanie postaramy się odpowiedzieć w poniższym artykule.

1. Definicja zespołu Aspergera

Określenie zespołu Aspergera pochodzi od nazwiska austriackiego lekarza Hansa Aspergera który w 1944 roku, zauważył pierwsze syndromy u badanych przez niego dzieci w klinice psychiatrycznej w Wiedniu. Ich zachowanie znacznie odbiegało od reszty grupy które, asymilowały się od rówieśników oraz cechował je wysoki iloraz inteligencji, ciekawe zainteresowania, i bogate słownictwo. Miały również problemy w nawiązywaniu kontaktów z innymi dziećmi, z komunikacją i niezdarne ruchy. W tamtym okresie, zauważone objawy określił terminem “psychopatia autystyczna”.

2. Przyczyny występowania zespołu Aspergera

Nie ma jednoznacznych przyczyn występowania zespołu Aspergera. Hans Asperger na podstawie swoich obserwacji badanych dzieci stwierdził, iż może mieć ono podłoże genetyczne. Zaobserwowano, że zespół Aspergera częściej występuje u dzieci, których rodzice zdradzają pewne symptomy tego zaburzenia. Przypuszcza się również że zaburzenie to może mieć swoje źródła w ekspozycji na teratogeny to znaczy na czynniki zewnętrzne, wpływające negatywnie na rozwój płodu w pierwszych 8 tygodniach od zapłodnienia. Przyczyn można się wówczas dopatrywać w urazach okołoporodowych, uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego, toksoplazmozie czy dziecięcym porażeniu mózgowym.

3. Główne objawy zespołu Aspergera

Chory z zespołem Aspergera ma ogromne trudności w nawiązywaniu relacji z innymi ludźmi. Wyróżnia się kilka typowych zachowań dla osób cierpiących na ten rodzaj zaburzenia. Należą do nich:

 • problemy z nawiązywaniem nowych kontaktów – chorzy z zespołem Aspergera mają przeważnie dużo znajomych i przyjaciół. Nie czują jednak potrzeby, szukania nowych znajomych i poszerzania ich kręgu. Cenią tylko te osoby, z którymi łączą ich wspólne pasje i zainteresowania. Osoby z zespołem Aspergera najlepiej odnajdują się w dziedzinach związanych z naukami ścisłymi, przyrodniczymi zatem jest to dosyć wąski zakres zainteresowań. Dlatego też trudno jest im znaleźć osoby, które podzieliłyby ich zainteresowania oraz entuzjazm z nimi związany.
 • trudności z podtrzymywaniem kontaktu – osoby z zespołem Aspergera sprawiają wrażenie zarozumiałych, wyniosłych, przekonanych o własnej wartości.. Nie potrafią właściwie odczytywać oraz interpretować sygnałów pozawerbalnych takich jak gestów, mimiki, nie rozumieją ironii i sarkazmu, metafor, wszystko odbierają dosłownie. Podczas rozmowy skupiają się przede wszystkim na temacie rozmowy, a nie kontakcie z drugim człowiekiem. Dlatego też ich zachowanie odbierane jest jako oznaka zarozumiałości, pychy, dużego ego i z tego powodu, nie zawsze są lubiani.
 • zachowania kompulsywne – to odczuwanie potrzeby a nawet wręcz przymusu do powtarzania danej czynności, która służy wyładowaniu napięcia. Osoby z zespołem Aspergera są obsesyjnymi pedantami. Wszystko ma swoje miejsce i nie można niczego zmieniać. Rzeczy muszą być ułożone równo, nie wolno niczego przestawiać, zmieniać ustawienia, zdarza się obsesyjne mycie rąk  itp. 
 • usztywnione i stereotypowe zachowania – to powtarzanie w kółko tych samych czynności w ten sam sposób. To daje im poczucie komfortu i spokoju psychicznego. Stereotypowe zachowania dotyczą np. chodzenia do pracy tą samą drogą nawet jeżeli oznacza to nadrabianie kilometrów, mycie naczyń w tej samej kolejności itp.
   
 • zaburzenia pamięci proceduralnej – polega na wyuczonym i automatycznym wykonywaniu codziennych czynności tak, że człowiekowi z zespołem Aspergera całkowicie wyłącza się myślenie. Nie zastanawia się nad tym co robi po prostu, robi to za automatu.
 • nieprawidłowości percepcyjne – chodzi o nadwrażliwości lub niewrażliwość na bodźce. Osoby z zespołem Aspergera bardzo często borykają się z zaburzeniem czucia głębokiego. Mają np. problem z utrzymaniem równowagi dlatego przez otoczenie postrzegani są jako fajtłapy i niezdary. Inaczej reagują również na bodźce wzrokowe, skupiając się na szczegółach nie dostrzeganych przez innych. Są wrażliwi na hałas, przeszkadzają im rozmowy innych ludzi, śmiech, gwar a nawet najmniejsze szmery i szuranie. Cenią sobie ciszę i spokój.

4. Leczenie zespołu Aspergera

W tym miejscu należy jeszcze raz zaznaczyć, iż zespół Aspergera to zaburzenie a nie choroba w związku z czym, nie ma niego lekarstwa. Można jedynie łagodzić objawy poprzez wdrożenie terapii indywidualnej lub grupowej. U dorosłych stosuje się terapię behawioralną, kognitywną lub behawioralno-poznawczą.

Terapia behawioralna ma na celu przekonać chorego do zmiany zachowań na takie, które są powszechnie akceptowane. Pomaga choremu nauczyć się pewnych schematów i rozumieć ich zastosowanie. Z kolei terapia kognitywna, wspiera pacjentów z zespołem Aspergera w pracy nad samym sobą. Aby zakończyła się sukcesem, niezbędna jest obecność terapeuty przewodnika. Podczas terapii behawioralno-poznawczej, pomaga się choremu zrozumieć świat który go otacza oraz zasady, które w nim obowiązują. Uczy się czym są emocje, jak nauczyć się je wyrażać, dlaczego ich poprawne odczytanie jest tak ważne w kontaktach międzyludzkich. 

5. Życie z chorym na zespół Aspergera

Osoba z zespołem Aspergera ma szansę na założenie rodziny i prowadzenie normalnego życie. Jednak aby życie pod jednym dachem z chorym na Aspergera nie było udręką, obie strony muszą włożyć mnóstwo pracy nad zachowaniem zdrowej relacji. Przede wszystkim, chory musi uczęszczać regularnie na terapię, stosować się do zaleceń terapeuty i nieustannie nad sobą pracować. To niestety ciągła walka ze swoimi przyzwyczajeniami, nawykami oraz praca nad zmianą sposobu myślenia. Również partnerzy osób z zespołem Aspergera muszą wykazać się wyrozumiałością i cierpliwością. Najważniejsze jest zrozumienie że chory inaczej postrzega świat, inaczej go odbiera, jego psychika pracuje na zupełnie innych zasadach i to, co dla Nas jest oczywiste, dla niego wcale nie musi takie być. Bardzo istotne jest wsparcie i pomoc w walce o normalne życie. To praca na całe życie a sukces, osiągną tylko ci najbardziej wytrwali i zawzięci na osiągnięcie zamierzonego celu. 

Byadmin

Gamofobia. Dlaczego boimy się małżeństwa?

Lęk przed ślubem to nic złego jednak czasem, przybiera postać panicznego strachu. Wówczas można mówić o zaburzeniu psychicznym określanym jako gamofobię. Wbrew pozorom jest niebezpieczne i należy je leczyć. W poniższym artykule przybliżamy charakter gamofobii oraz podpowiadamy, jak sobie z nią radzić.    

1. Co to jest gamofobia?

Jest to rodzaj zaburzenia, przez które partner postrzegany jest jako zagrożenie dla własnej wolności oraz niezależności. Osobie dotkniętej gamofobią, często towarzyszą ogromne problemy z podejmowaniem decyzji w ważnych życiowych kwestiach. Oczywiście nie można o gamofobii mówić w każdym przypadku, kiedy partnerowi nie spieszy się do małżeństwa i odwleka tą decyzję jak tylko może. Jednak kiedy strach przed małżeństwem staje się wręcz paraliżujący i głęboko zakorzeniony w psychice, wówczas należy przyznać otwarcie że coś jest na rzeczy. Taki paniczny strach przed małżeństwem może nawet powodować nerwicę lękową. Dlatego wymaga specjalistycznego leczenia, ukierunkowanego na całą osobowość oraz na źródła postaw neurotycznych.

2. Jakie są główne objawy gamofobii?

Gamofobii towarzyszy wszechstronny lęk, który przybiera różne formy. Wśród nich jest np.:

 • lęk przed niepowodzeniem małżeństwa – w dzisiejszych czasach rozwody są bardzo powszechne a trwałych, wieloletnich małżeństw jest jak na lekarstwo. Taki lęk pojawia zwłaszcza w przypadku osoby, których rodzice rozwiedli się lub nie byli szczęśliwi w związku. Pojawia się obawa czy przez to że nie mieli w dzieciństwie dobrych wzorców, czy będą umieli stworzyć szczęśliwe i zgodne małżeństwo
 • lęk przed utratą niezależności – małżeństwo jest często postrzegane jako ograniczenie wolności, swobody, nałożenie na drugą osobę większych obowiązków. Taki lęk jest raczej wynikiem niedojrzałości, błędnej koncepcji małżeństwa oraz przesadną koncentracją na własnej osobie,
 • lęk przed prozą życia – pojawia się w sytuacji człowiekowi towarzyszy poczucie że po zawarciu małżeństwa, sytuacja mieszkaniowa i ogólny poziom życia mógłby spaść,
 • lęk wynikający z chorób lub kompleksów – problemy w życiu seksualnym, niezadowolenie ze swojego wyglądu, towarzyszące choroby czy niekiedy przykre doświadczenia z dzieciństwa stanowią podstawę lęku i obawy o powodzenie małżeństwa.

3. Jakie sposoby na walkę z gamofobią?

W tym miejscu należy zrozumieć że gamofobia to nie choroba i nie można jej leczyć jak przeziębienie. Podstawą w powodzeniu terapii jest uzmysłowienie sobie, że nie ma się czego bać. W pierwszej kolejności trzeba zdać sobie sprawę ze swoich lęków, zastanowić się nad ich źródłem i spróbować zdystansować się do danej przypadłości. Oczywiście pomoc specjalisty jest nieodzownym czynnikiem ułatwiającym uporanie się z własnymi lękami. Psycholog określi stopień zaawansowania problemu oraz zaproponują odpowiednie leczenie. Nieodzowne podczas terapii, jest wsparcie rodziny i przyjaciół.

Ważna jest również postawa partnera. Nie powinno się naciskać i nakłaniać swojej drugiej połowy do małżeństwa zwłaszcza, jeśli dostrzega się u niego strach i panikę na samą myśl o ślubie. Należy dać mu czas na uporanie się ze swoimi lękami i na zrozumienie istoty problemu. Ślub nie zając i nie ucieknie. Najważniejsze jest otoczenie partnera miłością, zrozumieniem i wsparciem. To nie tylko w znacznym stopniu pomoże mu w uporaniu się z towarzyszącym mu lękiem lecz sama postawa partnera, może go przekonać do zawarcia małżeństwa. Cierpliwość i wyrozumiałość to właśnie to, czego partner będzie najbardziej potrzebował. 

Byadmin

Czy mediator uratuje rodzinę?

W każdej rodzinie zdarzają się kryzysy które w swojej najgłębszej formie, doprowadzić nawet do rozpadu rodziny. Jeżeli wszelkie podejmowane próby wyjścia z kryzysu nie przynoszą rezultatów, wówczas warto rozważyć opcję skorzystania z pomocy mediatora rodzinnego. Mediacja pomaga w nauczeniu się prowadzeniu dialogu, uczy wzajemnego szacunku, respektowania praw i potrzeb drugiej osoby. Innymi słowy, to świetna lekcja kompromisu. W poniższym artykule, przybliżamy postać mediatora rodzinnego.

1. Co to jest mediacja rodzinna?

Jest to metoda rozwiązywania konfliktów w rodzinie, całkowicie dobrowolna i poufna. Jej głównym celem jest wypracowanie kompromisu, pomiędzy zwaśnionymi stronami. W psychologii jest to bardzo powszechna metoda rozwiązywania sporów jednak w Polsce rozwija się od niedawna, kiedy to wprowadzono odpowiednie przepisy w Kodeksie Cywilnym i Karnym ponieważ do tej pory, mediacje prowadzone były tylko przez sądy.  Z pomocy mediatora korzystają Ci, którym na złagodzeniu, rozwiązaniu problemu i uratowaniu relacji z drugą stroną. 

2. Jakiego rodzaju spory pomaga rozwiązać mediator?

Z pomocy mediatora mogą skorzystać pary oraz małżeństwa, które chcą ustalić kwestie alimentacyjne, opiekę nad dzieckiem lub sprawy majątkowe. Dzięki takiej mediacji, strony zaoszczędzą sobie nerwów, kłótni i długotrwałych batalii sądowych mających na celu uregulowanie łączących ich spraw. Jeśli dodatkowo w grę wchodzą dzieci, wówczas rozmowa z mediatorem pomoże zaoszczędzić dzieciom przykrych widoków kłócących się, krzyczących na siebie rodziców. Do mediatora rodzinnego mogą zgłosić się pary które chcą uniknąć rozstania, naprawić relacje i uratować związek.

Do zadań mediatora należy także pomoc w usunięciu trudności jakie często pojawiają się w relacjach pomiędzy rodzicami a dziećmi. Na tym polu przychodzi mierzyć się z takimi problemami jak dorastające i buntujące się dzieci czy w przypadku tzw. patchworkowej rodziny kwestie ze znalezieniem wspólnego języka z innymi członkami rodziny czy problem z przystosowaniem się do nowej rzeczywistości.

Mediator pomaga również w usuwaniu nieporozumień w rodzinie w zakresie spraw majątkowych, dziedziczenia, spadku, spory związane z ustaleniem opieki nad starszymi członkami rodziny czy chorymi rodzicami.

3. Czy mediator rodzinny jest skuteczny?

Nie będzie to może odkrywcze stwierdzenie lecz aby mediacja była skuteczna, trzeba naprawdę chcieć z niej skorzystać, czuć że jest to konieczne a gdy już do niej dojdzie, trzeba w niej aktywnie uczestniczyć. Trzeba też wiedzieć, że aby mediacja była udana, nie można twardo obstawać przy swoim stanowisku i swoich racjach. Trzeba otworzyć się na drugą osobę, na to co ma do powiedzenia, jakie zdanie w danym temacie i wysłuchać jaki ma pomysł na załagodzenie sytuacji. Mediator w tym wszystkim pomoże znaleźć punkt, w którym strony mogą się spotkać. 

Co jest najważniejszą zaletą mediacji to, że nie ma tu strony przegranej. Znalezione podczas sesji z mediatorem rozwiązanie, musi być satysfakcjonujące dla obu stron. 

Zatem podsumowując, mediacja nie tylko pomaga w rozwiązaniu sporu czy konfliktu ale daje rozwiązanie na przyszłość. Pokazuje drogę którą należy iść, daje wskazówki jak radzić sobie z problemami, jak ze sobą rozmawiać i nauczyć się iść na kompromis. Dzięki mediacji można nauczyć się głośno mówić o problemach, zmartwieniach, obawach, o tym co nas boli czy przeraża. Jeżeli do tej pory baliśmy się mówić o swoich uczuciach czy wyrazić własne zdanie, to mediacja jest idealnym momentem na to aby się otworzyć.

Sam mediator jest osobą bezstronną i neutralną. Nikogo nie ocenia, nikogo nie krytykuje, nie podsuwa gotowych rozwiązań, nie rozstrzyga. Pomaga za to w komunikacji, w odkrywaniu problemów, sprawdza realność propozycji, odpowiednio kieruje negocjacjami. Sam proces mediacyjny jest elastyczny a terapia w zależności od skali problemu, składa się z kilku spotkań. 


Byadmin

Psychoterapeuta

Psychoterapeuta jest osobą posiadająca odpowiednie umiejętności, wykształcenie i uprawnienia do prowadzenia psychoterapii. W Polsce obecnie nie ma uregulowanej sytuacji prawnej dotyczącej wymagań które musi spełniać osoba nazywająca siebie psychoterapeutą. Od kilku lat w opracowaniu jest ustawa „o niektórych zawodach medycznych” lecz nie została jeszcze uchwalona. Read More

Byadmin

Dietetyka

W Polsce zawód dietetyka jest wciąż mało popularny i mało rozpoznawalny. Z porad i usług dietetyków korzysta mało osób, co powoli zmienia się na korzyść wraz ze wzrostem świadomości społeczeństwa na temat zdrowego stylu życia i wzrostem standardu życia Polaków.

Read More

Byadmin

Psychologia

Psychologia to  nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii ? etologia. Read More