Psycholog dziecięcy

psycholog-dzieciecy   Jan Kuciński jestem psychologiem z wieloletnim stażem pracy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz w szkole. Jestem osobą wierzącą, żywo zaangażowanym w życie Kościoła. Jestem szczęśliwym mężem oraz ojcem dziesięciorga dzieci. Swoje doświadczenie życiowe wykorzystuję
w pracy zawodowej, w której zajmuje się głównie problemami związanymi z wychowywaniem dzieci, zarówno w spotkaniach indywidualnych jak też od wielu lat prowadzę zajęcia warsztatowe o nazwie „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Staram się przede wszystkim wzbudzać zachwyt pokazując wartość i doniosłość rodzicielstwa oraz wspomagam w rozwijaniu konkretnych kompetencji wychowawczych takich jak np. świadomość celów wychowawczych, wytyczanie norm i stawianie granic, rozwijanie sfery emocjonalnej i motywacyjnej, rozwiązywanie konfliktów itp.

Poza tym zajmuję się diagnozą możliwości intelektualnych dzieci i młodzieży. Prowadzę też rozmowy wspierające i motywujące w trudnych sytuacjach życiowych.