Małżeństwo aktywno-aktywne

Byadmin

Małżeństwo aktywno-aktywne

Małżeństwo aktywno-aktywne to związek, w którym małżonkowie postanowili, że uczynią wszystko, na co ich tylko będzie stać. Związek ten w przeciwieństwie do małżeństwa infantylnego, cechuje się dojrzałością i zdecydowaniem, dobrym wzorem rodziny, zadowoleniem z siebie, mającym poczucie wartości oraz szanującym innych. Małżonkowie są oddani, jeśli chodzi o budowę ich związku. Postępowanie małżonków jest identyczne. Obydwoje się informują, wspierają oraz szanują, okazując empatię oraz akceptując samego siebie. Głównym motywem tego małżeństwa jest zamierzone oddanie, z kolei problemem – pochodzenie rodzinne oraz na dalszym planie – trudności w życiu. Jednakże najważniejszą siłą małżeństwa jest wzajemna współpraca.

Af0sF2OS5S5gatqrKzVP_Silhoutte-750x420
Związek ten tworzą osoby po dwudziestym roku życia. Są to osoby wykształcone oraz pracujące, które mają wypracowane pewne normy i wartości. Te normy i wartości wynikają z ich przemyśleń a nie z przekonań rodziców. Badania wskazują, iż wiek 24 u mężczyzny i 23 u kobiet jest idealnym okresem na zawarcie ślubu. Z kolei między 18 a 22 rokiem życia, ludzie mają silną potrzebę oddzielenia się od rodziców. Jest to czas, kiedy mogą w pełni wykształcić własną tożsamość oraz nakreślić umiejętności, pragnienia oraz poradzić sobie z przeżytymi wcześniej przykrymi sytuacjami.


Jak już zostało wspomniane, motywem tego małżeństwa jest zamierzone oddanie. Każdy ze współmałżonków stanowi odrębną jednostkę, która wzięła odpowiedzialność za własne zachowanie poprzez prace nad swoim związkiem. Oddanie, o którym mowa nie wynika z poczucia obowiązku, lecz z przyjęcia stanowiska, że najważniejsze jest dobro partnera. Związek ten tworzą osoby dojrzałe, które rozumieją potrzebę współdziałania, co z kolei przekłada się na lepsze funkcjonowanie ich związku. Czerpią przyjemność ze stosunków seksualnych, nie traktują tego jako obowiązku. Każde z nich podejmuje inicjatywę. Dobrze się czują w towarzystwie. Znajomi postrzegają ich jako osoby szanujące się i radosne. Nie wstydzą się okazywać sobie uczuć, w postaci trzymania za ręce. Nie wyzywają się, nie dokuczają sobie.


Najwyższym elementem związku takiego małżeństwa jest wartość, jaką przypisują swojej relacji i o jaką dbają. Ta wartość sprawia, że małżonkowie uważają, iż sukces małżeński jest ważniejszy od kariery zawodowej bądź innych zajęć. Są to osoby na tyle otwarte, że bez problemu przychodzi im mówienie o swoich uczuciach, myślach czy zranieniach. Obydwoje darzą siebie zaufaniem oraz są ze sobą szczerzy. Ich wypracowane zasady i normy pozwalają im uświadomić, że mogą popełniać błędy oraz może doskwierać im pesymizm. Jednakże szybko dochodzą do wniosku, że ten błąd to tylko przejściowy stan.


Siłą takiego związku jest wcześniej wspomniana dojrzałości małżonków, która cechuje się odpowiedzialnością oraz zdolnością do zaspokajania potrzeb własnych jak i partnera. Osoby takie posiadają również zdolności negocjacyjne. Inną silną stroną związku jest koncentracja na własnym związku. Czują się bezpiecznie i pewnie w swoim towarzystwie. Wierzą w swojego partnera oraz pilnują, aby nikt nie zakłócił ich ładu. Skoncentrowanie na innych jest również oznaką siły, gdyż dzieci obserwują zachowania rodziców, którzy darzą się szacunkiem i okazują sobie miłości, a to daje dobry przykład dla tych dzieci. Dla tej rodziny, na pierwszym miejscu jest małżeństwo, potem dzieci .Jednakże nie oznacza to, że dzieci są niekochane, wręcz przeciwnie – znają uczucie miłości i akceptacji, gdyż są to elementy wychowania dzieci.


picjumbo.com_HNCK3576-750x420Z kolei do słabości małżeństwa można zaliczyć odrębność partnerów. Zdarza się, że partnerzy się kłócą, gdyż ich potrzeby wydają się sprzeczne. Inną słabością może okazać się wyłączność związku. Małżonkowie żyją ze sobą na tyle zgodnie, że mogą nie odczuwać potrzeby angażowania się w relacje z innymi małżeństwami. Związek ten może doświadczyć różnych napięć w wyniku zewnętrznych sytuacji, takich jak: zmiana pracy, bezrobocie, narodziny dziecka czy inne trudne przeżycia.

Pewnie myślicie, że skoro to małżeństwo jest takie ?idealne? to nie musi nad sobą pracować, nie muszą żadnych zmian wdrożyć. A jednak?

Ten typ związku nie jest związkiem doskonałym. Tak jak inne związki, jest podatne na sytuacje stresowe jak i napięcia. Największym błędem a zarazem też niebezpieczeństwem jest przekonanie, że ich związek należy traktować jako coś oczywistego. Z racji tego, że tak dużo mają do zaoferowania sobie, powinni przelać to na inne osoby. Ważne, aby stale zwracali uwagę na rezultaty oraz rozwijali swoje zdolności, po to, aby umacniać swój związek.

About the author

admin administrator