Rejestracja

Rejestracja odbywa się telefonicznie od poniedziałku do piątku
 
w godz. 8.00-18.00 pod numerem tel. (34)3070087
 
 
Zapraszamy